Τηλέφωνο: 2109851577, Τηλέφωνο: 2111161549
QUALITY CHOICE FOR
LANGUAGE LEARNING
ΜΕΝΟΥ

  English Language Courses

    

         

  - Nursery Groups / Προσχολικά τμήματα
  Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών.
  Tα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα Αγγλικά με διασκεδαστικό τρόπο.Στόχος μας είναι ν'αγαπήσουν την ξένη γλώσσα.Οι μικροί μας μαθητές χρειάζονται κατάλληλα ερεθίσματα, κίνηση, ευχάριστο περιβάλλον και πολλή ενθάρρυνση από έμπειρους καθηγητές.

  -Χρήση smart Board
  -Tραγούδια
  -Παιχνίδια
  -Video activities
  -Flashcards
  -Θεατρικά παιχνίδια και παραστάσεις

  - Preliminary Courses
  Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας 6 – 8. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία στηρίζεται στην έμφυτη τάση των παιδιών να επικοινωνήσουν, να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν, να βιώσουν την εμπειρία της νέας γλώσσας.
  Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, της έμφυτης δημιουργικότητας και των πολλών διαφορετικών δεξιοτήτων των μικρών μαθητών μας.
  Η άποψή μας είναι ότι ένα σύγχρονο ξενόγλωσσο πρόγραμμα για παιδιά αυτής της ηλικίας δεν μπορεί να στηρίζεται στη στείρα λογική της αντιγραφής και της ορθογραφίας!

  - Middle Level Courses
   Προγράμματα για παιδιά 9 – 12 ετών, σχεδιασμένα να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με πιο συστηματικό τρόπο, με έμφαση σε θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα και χρησιμοποιούμε ποικιλία εποπτικών μέσων.

  Το μοντέλο διδασκαλίας που υιοθετούμε ξεφεύγει από τα παλιά διδακτικά πρότυπα που ήθελαν το δάσκαλο να μιλάει διαρκώς, να δείχνει στον πίνακα και το μαθητή να λειτουργεί κατά τις οδηγίες του δασκάλου. Τώρα ο μαθητής δρα ο ίδιος στα πράγματα, «κατασκευάζει» τη γνώση του, συζητά με τους συμμαθητές του πάνω στα συμπεράσματά του, αναθεωρεί κάποια από αυτά, ανακαλύπτει, εξάγει νέα κλπ. Δηλαδή γίνεται ενεργός μέτοχος στη μάθησή του που σημαίνει κατανοεί αυτό που κάνει.

  Επιλέξτε ένα από τα πολλά ευέλικτα εβδομαδιαία ML τμήματα που έχουμε δημιουργήσει για τους έφηβους σπουδαστές μας.

  Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις γλωσσομάθεις του CAMBRIDGE (KET & PET). Το σχολείο μας είναι ιδρυτικό μέλος του HEC, επίσημο εξεταστικό κέντρο του Cambridge University / ESOL.

  - Upper Intermediate / FCE Courses
  Ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις σε επίπεδο Β2 (Common European Framework).
  Στόχος είναι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των μαθητών μας τόσο στο προφορικό όσο και τον γραπτο λόγο, και βέβαια η επιτυχία στην απόκτιση του πτυχείου γλωσσομάθειας (Cambridge First Certificate in English, City & Guilds B2, ECCE Michigan).

  - Proficiency Course
  Εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Proficiency Cambridge, και Michigan Proficiency 

  - IELTS / TOEFL Exam Prep Courses
  Εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις IELTS & TOEFL.

  - Summer School
  Εντατικά μαθήματα γλώσσας  (Ιούνιος και Ιούλιος).
  Τα ISC (Καλοκαιρινά Μαθήματα/Intensive Summer Courses) γίνονται καθημερινά στο σχολείο μας στην οδό Πανδρόσου, πρωινές ώρες, διαρκούν 4-5 εβδομάδες και αφορούν μαθητές μας με υψηλές επιδόσεις. 
  Τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν πλήρως την ύλη του επιπέδου.